خانه > پايه ها > پایه چهارم

پایه چهارم

آزمایش علوم

آزمایش کتاب علوم پایه چهارم بخش بدن ما شش ها

بیشتر بخوانید »

آزمایش علوم

آزمایش کتاب علوم پایه چهارم بخش بدن ما شش ها

بیشتر بخوانید »

آموزش سلول

    جداسازی و تشخیص پوسته ، گوشته و هسته          دیدن سلولهای پوست در زیر میکروسکوپ ، فعالیت پایه چهارم

بیشتر بخوانید »

آهن و تعیین جهت جغرافیایی

آزمایش آهن ربا بخش تعیین شمال و جنوب کلاس آموزان پایه چهارم

بیشتر بخوانید »

مسابقه پرش طول

مسابقه پرش طول   مقام اول بیتا بنی انسان مقام دوم پارمیس پارسا مقام سوم مبینا هاشم خانلو

بیشتر بخوانید »

گردش سیارات به دور خورشید

    گردش سیارات به دور خورشید . درس پایه چهارم

بیشتر بخوانید »