خانه > پايه ها > پایه پنجم

پایه پنجم

روش کاوشگری و ساخت فرفره در درس علوم

درس علوم: روش کاوشگری دانش آموزان با ساخت فرفره های چرخان روش های کاوشگری را فراگرفتند.

بیشتر بخوانید »

ارزش مکانی و ریاضی

یادگیری ارزش مکانی ارزش مکانی : دانش آموزان عزیز پایه پنجم در درس ریاضی به طور عملی ارزش مکانی اعداد را آموزش دیدند. مفهوم عدد یکی از مهمترین مفاهیمی است که دریادگیری ریاضی موثراست.ارزش مکانی یعنی هر عدد در جایگاه یکان ، دهگان و صدگان وقتی قرار میگیرد چه معنی …

بیشتر بخوانید »

حرکت زمین

  زنگ علوم – آموزش حرکت زمین در بین دانش آموزان پایه پنجم

بیشتر بخوانید »