خانه > فوق برنامه ها

فوق برنامه ها

اریگامی

آموزش اریگامی از نگاه دوربین  

بیشتر بخوانید »

نجوم

نجوم وستاره شناسی آشنایی دانش آموزان با ستاره ها  ، سیارات ، صورت های فلکی ، رصد خورشید آموزش صور تهای فلکی ، جهت یابی و قبله یابی توسط دستگاه آسمان نما رصد خورشید باتلسکوپ  

بیشتر بخوانید »

کتاب خوانی

کتابخوانی برای پایه های پیش دبستان ، اول ،دوم   در کتابخوانی سعی شده تا دانش آموزان همکاری وهمیاری باهم را یاد بگیرند. تا بتوانند بیانی قوی تر داشته و از خجالت وترس دوری کنند.

بیشتر بخوانید »