خانه > پايه ها > پایه اول > کار با ابزار و شناخت اعداد در پایه اول

کار با ابزار و شناخت اعداد در پایه اول

کار با ابزار و شناخت اعداد با بسته های یکی و ده تایی, شناخت اعداد تا ۹۹ و قرار

دادن اعداد در جدول ارزش مکانی