خانه > پیام مدیر

پیام مدیر

فرزندان عزیزم ، اکنون که برگ دیگری از زندگی شما ورق خورده و سال تحصیلی جدید را آغاز کرده اید از خداوند متعالمی خواهم به من و همکارانم توفیق دهد تا  دانش آموزانی با اخلاق حسنه ، پر تلاش و موفق را پرورش دهم و اینها همه بهآسانی به دست نمی آید مگر با توکل به خدا ، تلاش و کوشش مستمر و ارادۀ قوی و البته با توجه به این که خواستن توانستناست . مدیر، معاونین و معلمان خود را همانند والدینتان بدانید و در صورت نیاز از آنان راهنمایی بخواهید. همکاری شما با مدرسهموجب بالا رفتن سطح کیفی و کمی مدرسه خواهد شد پس از نظرات خود ما را مطلع کنید و در امر ترتیتی ، آموزشی ،بهداشتی و … به معاونین یاری دهید.

                                                                                                                    مدیریت دبستان ستاره نو