خانه > پايه ها > پیش دبستانی > هدیه به نوگلان پیش دبستانی

هدیه به نوگلان پیش دبستانی

برای تشویق هر چه بیشتر نوگلان عزیزمان صابون های عروسکی از طرف معاونت محترم انضباطی دبستان به
عزیزانمان هدیه داده شد.