مهربانی

مهربانی در یک نگاه

photo_2017-01-24_12-03-54 photo_2017-01-24_12-03-59 photo_2017-02-14_09-49-36photo_2017-01-24_12-04-10 photo_2017-02-14_09-49-27 photo_2017-01-24_12-03-43

جمع آوری باقی مانده غذاها توسط دانش آموزان برای حیوانات .

همچنین ببینید

پيش ثبت نام پيش دبستان و دبستان دخترانه ستاره نو

معرفی فعالیت های پیش دبستان و دبستان دخترانه ستاره نو

معرفی فعالیت های پیش دبستان و دبستان دخترانه ستاره نو در یک نگاه: