خانه > کلیات > اهداف و ماموریت

اهداف و ماموریت

لگوی پیش دبستان و دبستان ستاره نو

 « با ما ستاره شوید »

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه ستاره نو در سال ۱۳۹۵  توسط بنیانگذار آن خانم مریم بابایی معاون آموزش ابتدایی منطقه ۵ با اهداف و ماموریت زیر در منطقه ۲۲ در محدوده شهرک راه آهن – شهرک گلستان تاسیس شد.

اهداف و ماموریت

 • فراهم سازی زمینه ی شناسایی، ظهور و پرورش استعدادها و تشویق به امر پژوهش و افزایش خلاقیت بر مبنای اصول و ارزش های دینی و ملی جهت دستیابی به مراتبی از حیات طیبه و فراهم سازی زمینه ی رشد و پیشرفت همه جانبه دانش آموزان به عنوان سرمایه های اجتمایی در چارچوب اهداف دوره ابتدایی.
 • ترویج فرهنگ پژوهش با بهره گیری از تجربه های نظام آموزش بین المللی (®IB (International Baccalaureate

وتطابق آن با مفاهیم فرهنگی و مذهبی و بومی کشورمان.

 • آموزش با هدف پرورش تفکر خلاق؛ تفکر انتقادی و تفکر مراقبتی و درنهایت خود تصحیح گری تحت عنوان فلسفه برای کودکان (فبک یا P4C)
 • نهادینه سازی ارزشهای اخلاقی و انجام امور براساس سنت و قوانین طبیعی و الهی و برپایه محور کرامت انسانی که در بستری از رشد و کمال در حرکت به سوی خداوند، تحت عنوان حیات طیبه
 • متناسب سازی برنامه درسی در جهت کسب شایستگی های لازم به گونه ای که دانش آموز برای آینده و زندگی کردن در اجتماع آماده گردند. تحت عنوان مدرسه زندگی
 • ایجاد محیطی امن و شاد در حوزه یادگیری
 • نهادیه کردن ارزش های اخلاقی (حیات طیبه)
 • کشف و هدایت استعدادهای بالقوه دانش آموزان
 • دست یابی با بالاترین درجات آموزشی و پرورشی
 • به روز بودن و ارائه شیوه های نوین آموزشی و پرورشی
 • تبدیل شدن به موسسه پیشرو در زمینه آموزش و پرورش در استان تهران