خانه > پايه ها > پیش دبستانی > شعر و چراغ راهنمایی

شعر و چراغ راهنمایی

چراغ راهنمایی

نوگلان پیش دبستانی با یادگیری شعر چراغ های راهنمایی و کاربرد هر رنگ را فراگرفتند و سپس با توجه به آموخته های خود به کمک آموزگار محترمشان به ساخت کاردستی چراغ راهنمایی پرداختند.