خانه > پايه ها > پایه پنجم > ارزش مکانی و ریاضی

ارزش مکانی و ریاضی

یادگیری ارزش مکانی

ارزش مکانی : دانش آموزان عزیز پایه پنجم در درس ریاضی به طور عملی ارزش مکانی اعداد را آموزش دیدند.

مفهوم عدد یکی از مهمترین مفاهیمی است که دریادگیری ریاضی موثراست.ارزش مکانی یعنی هر عدد در جایگاه یکان ، دهگان و صدگان وقتی قرار میگیرد چه معنی و مفهومی دارد.این محصول شامل سه سری کارت با مفهوم عدد به صورت تصویری است. کودک دیدن هر نماد در کارت جدول ،عدد مربوط به همان کارت را درستون زیرین آن قرار میدهد.

مثلا:کودک با دیدن ۲ تا مکعب کوچک در جدول سمت راست  عدد ۲ را در ستون یکان قرارمی دهد و زمانی که کودک یک ستون ۱۰ تایی را در ستون دوم را در ستون دوم  می بیند عدد ۱ یک را در قسمت دهگان قرار میدهد.انجام این بازی به مفهوم عدد و همچین تقویت درس ریاضی کودکان می انجامد.

همچنین ببینید

پيش ثبت نام پيش دبستان و دبستان دخترانه ستاره نو

معرفی فعالیت های پیش دبستان و دبستان دخترانه ستاره نو

معرفی فعالیت های پیش دبستان و دبستان دخترانه ستاره نو در یک نگاه: