خانه > پايه ها > پایه پنجم > روش کاوشگری و ساخت فرفره در درس علوم

روش کاوشگری و ساخت فرفره در درس علوم

درس علوم: روش کاوشگری

دانش آموزان با ساخت فرفره های چرخان روش های کاوشگری را فراگرفتند.