خانه > آخرین اخبار > روز شاد و بدون کیف در آستانه ی بهار

روز شاد و بدون کیف در آستانه ی بهار

روز شاد و بدون کیف در آستانه ی بهار

 برگزاری اردوی شاد و مفرح در حیاط دبستان با عنوان یک روز شاد و بدون کیف

و اهدای ماهی قرمز به دانش آموزان عزیز

روز شاد و بدون کیف روز شاد و بدون کیف روز شاد و بدون کیف روز شاد و بدون کیف