خانه > دپارتمان ها > زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

جدیدترین و متفاوت ترین روش آموزشی روز دنیا که برای کودکان در ۱۰۲ کشور اجرا گردیده است، سیستم فونیکس می باشد. آموزش در سیستم فونیکس با تاکید بر روی چهار مهارت اصلی (reading-writing-speaking- listening) به صورت همزمان می باشد.در سیستم فونیکس به جای الفبای ۲۴ تایی زبان انگلیسی، بر آموزش ۴۴ صدا یا آوا استوار شده به صورتی که پس از پایان دوره کودک به راحتی قادر به خواندن-نوشتن زبان انگلیسی می باشد.

دوره های آموزشی زبان دبستان ستاره نو مبتنی بر سیستم فونیکس ودر ساعات فوق برنامه درسی دانش آموزان برگزار می گردد. در این راستا دبستان ستاره نو از مجربترین اساتید زبان و شیوه های نوین آموزش بهره میگیرد. دانش آموزان طی دوجلسه یک ساعت و نیمه در هفته و درنهایت سه ترم در طول سال تحصیلی موفق به دریافت سطح قابل قبولی از دانش زبان در طول سال تحصیلی می شوند. جهت تثبیت یادگیری این فرایند در تابستان نیز ادامه دارد.