خانه > پايه ها > پایه ششم > جشنواره استان من

جشنواره استان من

به همت معلم گرانقدر پایه ششم و دانش آموزان عزیزمان در این پایه، جشنواره

استان من در حیاط دبستان برپا گردید. در این جشنواره دانش آموزان به صورت گروه

گروه به معرفی مکان های دیدنی، سوغات و غذاهای سنتی استان انتخابی خود

پرداختند.