خانه > آخرین اخبار > بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

به مناسبت پنجم اسفند که به عنوان روز بزرگداشت ریاضیدان و منجم ایرانی خواجه

نصیرالدین طوسی و روز مهندس نامگذاری شده است، مراسمی در دبستان برگزار

گردید و از اولیای کی از دانش آموزان پایه اول دعوت به عمل آورده شد. ایشان ضمن

حضور در مدرسه برای دانش آموزان از خواجه نصیرالدین طوسی و مفهوم مهندسی

صحبت کردند.