خانه > آخرین اخبار > برگزاری کلاس های سازه ماکارونی

برگزاری کلاس های سازه ماکارونی

سازه ماکارونی

دومین جلسه کلاس سازه ماکارونی در دبستان با موضوع زیر برگزار گردید.

ساخت سازه ماکارونی در گرایش ستون فشاری :

در این کلاس دانش آموزان با نیروهای وارد شده به ستون ها در سازه های ساختمانی آشنا شده و اقدام به

ساخت یک ستون درمقیاس کوچک می کنند.