خانه > آخرین اخبار > کسب رتبه اول مسابقات سازه ی ماکارونی

کسب رتبه اول مسابقات سازه ی ماکارونی

دانش آموزان عزیز و پر تلاش دبستان ستاره نو به همت کادر مدرسه و تلاش

ستودنی خود توانستند رتبه اول مسابقات سازه ی ماکارونی را در سطح منطقه ۵

آموزش و پرورش  شهر تهران از آن خود کنند.