خانه > پايه ها > پایه چهارم > آهن و تعیین جهت جغرافیایی

آهن و تعیین جهت جغرافیایی

4

آزمایش آهن ربا بخش تعیین شمال و جنوب کلاس آموزان پایه چهارم

همچنین ببینید

پيش ثبت نام پيش دبستان و دبستان دخترانه ستاره نو

معرفی فعالیت های پیش دبستان و دبستان دخترانه ستاره نو

معرفی فعالیت های پیش دبستان و دبستان دخترانه ستاره نو در یک نگاه: